Решение №6153/22.06.2022 г. по административно дело № 9392 по описа за 2021 г. на Върховен административен съд