ПОКАНА

Гергана Чанакова на Ср., 03.08.2022 - 14:56

ПОКАНА

за публично обсъждане

на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас, Ви каним  да присъствате на публично обсъждане за представяне на Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2021 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 25.08.2022 година (четвъртък) от 17.30 часа в Заседателната зала №1  на Община Бургас.

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ