Решение №7657/09.08.2022 г. по административно дело № 1066 по описа за 2022 г. на Върховен административен съд