СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Ренета Райкова на Пон., 02.03.2020 - 17:01

 На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Бургас и Районен съд - Бургас, избрана с решение по т. 49 от Протокол №6/28.01.2020 г. на Общински съвет - Бургас публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

 1. Анелия Проданова                                       08-00-9844/28.02.2020 г.     
 2. Атанас Буланов                                            08-00-9747/12.02.2020 г.     
 3. Божана Николова                                        08-00-9842/28.02.2020 г.     
 4. Боряна Йовчева                                            08-00-9766/18.02.2020 г.     
 5. Валя Павлова                                               08-00-9811/26.02.2020 г.     
 6. Валентина Неделчева                                  08-00-9836/28.02.2020 г.     
 7. Василена Стойнева                                      08-00-9804/25.02.2020 г.     
 8. Венета Мирчева                                           08-00-9797/24.02.2020 г.     
 9. Венета Николова                                         08-00-9815/26.02.2020 г.     
 10. Весела Пехливанова                                     08-00-9685/07.02.2020 г      
 11. Веселина Коруджиева – Топузова             08-00-9782/20.02.2020 г.  
 12. Галина Койчева                                           08-00-9803/25.02.2020 г.     
 13. Галина Георгиева                                        08-00-9763/17.02.2020 г.     
 14. Дарина Планинска                                       08-00-9822/26.02.2020 г.     
 15. Десислава Стоянова                                     08-00-9771/18.02.2020 г.     
 16. Диан Дончев                                                 08-00-9801/25.02.2020 г.     
 17. Диана Костова – Атанасова                       08-00-9812/26.02.2020 г.     
 18. Димитрина Дучева                                       08-00-9828/27.02.2020 г.     
 19. Димитринка Карамалакова                        08-00-9779/20.02.2020 г.   
 20. Димитър Делчев                                           08-00-9807/25.02.2020 г.     
 21. Димчо Рачев                                                 08-00-9823/26.02.2020 г.     
 22. Донка Русева                                                08-00-9829/27.02.2020 г.     
 23. Драгомир Дончев                                         08-00-9780/20.02.2020 г.     
 24. Евгени Джимертов                                      08-00-9756/14.02.2020 г.     
 25. Евгений Халачев                                          08-00-9767/18.02.2020 г.     
 26. Елена Сарандалиева                                     08-00-9795/24.02.2020 г.     
 27. Жечка Иванова                                            08-00-9806/25.02.2020 г.     
 28. Живка Гайдарова                                         08-00-9764/17.02.2020 г.     
 29. Зорница Димитрова                                     08-00-9778/20.02.2020 г.     
 30. Иван Колев                                                   08-00-9783/20.02.2020 г.     
 31. Ирена Енева                                                  08-00-9821/26.02.2020 г.     
 32. Ирина Димитрова                                        08-00-9769/18.02.2020 г.     
 33. Йоана Гърненкова                                        08-00-9838/28.02.2020 г.     
 34. Йордан Дучев                                               08-00-9834/28.02.2020 г.     
 35. Керка Вълчева                                              08-00-9745/12.02.2020 г.     
 36. Кирил Стоянов                                             08-00-9832/27.02.2020 г.     
 37. Красимира Якимова                                     08-00-9717/10.02.2020 г.     
 38. Кръстина Гърненкова                                  08-00-9773/19.02.2020 г.     
 39. Лиляна Славова                                           08-00-9846/28.02.2020 г.     
 40. Лина Кандарова                                           08-00-9688/07.02.2020 г.     
 41. Магда Шалева                                              08-00-9825/26.02.2020 г.     
 42. Мара Стоянова                                             08-00-9830/27.02.2020 г.     
 43. Мара Кръстева                                             08-00-9725/10.02.2020 г.     
 44. Марийка Рашева                                          08-00-9824/26.02.2020 г.     
 45. Мария Ненчева                                            08-00-9669/05.02.2020 г.     
 46. Мария Нохчева                                            08-00-9774/19.02.2020 г.     
 47. Надя Иванова – Колева                               08-00-9784/20.02.2020 г.     
 48. Невена Неделчева                                        08-00-9800/24.02.2020 г.     
 49. Недка Бяндова                                              08-00-9744/12.02.2020 г.     
 50. Николай Борисов                                         08-00-9802/25.02.2020 г.     
 51. Николина Такворян                                     08-00-9755/13.02.2020 г.     
 52. Нина Рангелова                                            08-00-9818/26.02.2020 г.     
 53. Петко Палов                                                 08-00-9813/26.02.2020 г.     
 54. Петър Георгиев                                            08-00-9814/26.02.2020 г.     
 55. Радослав Добрев                                          08-00-9791/21.02.2020 г.     
 56. Радослава Биволарска                                 08-00-9694/07.02.2020 г.     
 57. Радостина Стойчева                                     08-00-9759/14.02.2020 г.     
 58. Ренета Петкова                                            08-00-9680/06.02.2020 г.     
 59. Росица Косева                                              08-00-9820/26.02.2020 г.     
 60. Светла Планинска                                        08-00-9781/20.02.2020 г.     
 61. Светлана Атанасова                                     08-00-9656/04.02.2020 г.     
 62. Светлана Белчева                                         08-00-9837/28.02.2020 г.     
 63. Снежана Иванова                                         08-00-9765/17.02.2020 г.     
 64. Снежанка Марчева                                       08-00-9831/27.02.2020 г.     
 65. Стефан Апостолов                                       08-00-9746/12.02.2020 г.     
 66. Стоянка Стойкова                                        08-00-9798/24.02.2020 г.     
 67. Таня Кирова                                                 08-00-9794/24.02.2020 г.     
 68. Таня Борисова                                              08-00-9796/24.02.2020 г.     
 69. Тодор Сурчев                                               08-00-9758/14.02.2020 г.     
 70. Тодорка Атанасова                                      08-00-9833/28.02.2020 г.     
 71. Тошко Драгнев                                            08-00-9843/28.02.2020 г.     
 72. Тошко Трифонов                                         08-00-9805/25.02.2020 г.     
 73. Христо Генов                                               08-00-9777/20.02.2020 г.     
 74. Цветана Пивина                                           08-00-9753/13.02.2020 г.     
 75. Явор Георгиев                                              08-00-9645/31.01.2020 г.     
 76. Яна Михалкова                                            08-00-9826/26.02.2020 г.     

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе на 20.03.2020 г. (петък) от 09:30 ч., в зала № 2, ет. 1, Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26, , по предварително изготвен списък по азбучен ред.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Бургас становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Димчо Грудев,

 Председател на Комисията

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ