ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Ср., 08.04.2020 - 11:31

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Спортна зала "БОЙЧО БРЪНЗОВ", находяща се в ж. к. "Зорница" 40, по предварително обявения график. Заседанията ще са закрити за граждани и медии. Ще има осигурено видеоизлъчване.