ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Четв., 07.05.2020 - 14:07

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Спортна зала "БОЙЧО БРЪНЗОВ", находяща се в ж. к. "Зорница" 40, по предварително обявения график. Заседанията ще са закрити за граждани и медии. Ще има осигурено видеоизлъчване.