ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Пет., 15.05.2020 - 13:50

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

Уведомяваме Ви, че на 22.05.2020 г. (петък) ще се проведе събеседване с одобрените кандидати за съдебни заседатели в Зала 2, находяща се на ет. 1, в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ 26, при следния ред:

 

От 09:30 ч.

 1. Анелия Проданова                                       08-00-9844/28.02.2020 г.     
 2. Атанас Буланов                                            08-00-9747/12.02.2020 г.     
 3. Божана Николова                                        08-00-9842/28.02.2020 г.     
 4. Боряна Йовчева                                            08-00-9766/18.02.2020 г.     
 5. Валя Павлова                                               08-00-9811/26.02.2020 г.     
 6. Валентина Неделчева                                  08-00-9836/28.02.2020 г.     
 7. Василена Стойнева                                      08-00-9804/25.02.2020 г.     
 8. Венета Мирчева                                           08-00-9797/24.02.2020 г.     
 9. Венета Николова                                         08-00-9815/26.02.2020 г.     
 10. Весела Пехливанова                                     08-00-9685/07.02.2020 г      
 11. Веселина Коруджиева – Топузова             08-00-9782/20.02.2020 г.  
 12. Галина Койчева                                           08-00-9803/25.02.2020 г.     
 13. Галина Георгиева                                        08-00-9763/17.02.2020 г.     
 14. Дарина Планинска                                       08-00-9822/26.02.2020 г.     
 15. Десислава Стоянова                                     08-00-9771/18.02.2020 г.     
 16. Диан Дончев                                                 08-00-9801/25.02.2020 г.     
 17. Диана Костова – Атанасова                       08-00-9812/26.02.2020 г.     
 18. Димитрина Дучева                                       08-00-9828/27.02.2020 г.     
 19. Димитринка Карамалакова                        08-00-9779/20.02.2020 г.   
 20. Димитър Делчев                                           08-00-9807/25.02.2020 г.     
 21. Димчо Рачев                                                 08-00-9823/26.02.2020 г.     
 22. Донка Русева                                                08-00-9829/27.02.2020 г.     
 23. Драгомир Дончев                                         08-00-9780/20.02.2020 г.     
 24. Евгени Джимертов                                      08-00-9756/14.02.2020 г.     
 25. Евгений Халачев                                          08-00-9767/18.02.2020 г.     
 26. Елена Сарандалиева                                     08-00-9795/24.02.2020 г.     
 27. Жечка Иванова                                            08-00-9806/25.02.2020 г.     
 28. Живка Гайдарова                                         08-00-9764/17.02.2020 г.     
 29. Зорница Димитрова                                     08-00-9778/20.02.2020 г.     
 30. Иван Колев                                                   08-00-9783/20.02.2020 г.     
 31. Ирена Енева                                                  08-00-9821/26.02.2020 г.     
 32. Ирина Димитрова                                        08-00-9769/18.02.2020 г.     
 33. Йоана Гърненкова                                        08-00-9838/28.02.2020 г.     
 34. Йордан Дучев                                               08-00-9834/28.02.2020 г.     
 35. Керка Вълчева                                              08-00-9745/12.02.2020 г.     
 36. Кирил Стоянов                                             08-00-9832/27.02.2020 г.     
 37. Красимира Якимова                                     08-00-9717/10.02.2020 г.
 38. Кръстина Гърненкова                                  08-00-9773/19.02.2020 г.

 

От 10:30 ч.

 1. Лиляна Славова                                     08-00-9846/28.02.2020 г.     
 2. Лина Кандарова                                     08-00-9688/07.02.2020 г.     
 3. Магда Шалева                                        08-00-9825/26.02.2020 г.     
 4. Мара Стоянова                                       08-00-9830/27.02.2020 г.     
 5. Мара Кръстева                                       08-00-9725/10.02.2020 г.     
 6. Марийка Рашева                                    08-00-9824/26.02.2020 г.     
 7. Мария Ненчева                                      08-00-9669/05.02.2020 г.     
 8. Мария Нохчева                                      08-00-9774/19.02.2020 г.     
 9. Надя Иванова – Колева                         08-00-9784/20.02.2020 г.     
 10. Невена Неделчева                                  08-00-9800/24.02.2020 г.     
 11. Недка Бяндова                                        08-00-9744/12.02.2020 г.     
 12. Николай Борисов                                   08-00-9802/25.02.2020 г.     
 13. Николина Такворян                               08-00-9755/13.02.2020 г.     
 14. Нина Рангелова                                      08-00-9818/26.02.2020 г.     
 15. Петко Палов                                           08-00-9813/26.02.2020 г.     
 16. Петър Георгиев                                      08-00-9814/26.02.2020 г.     
 17. Радослав Добрев                                    08-00-9791/21.02.2020 г.     
 18. Радослава Биволарска                           08-00-9694/07.02.2020 г.     
 19. Радостина Стойчева                              08-00-9759/14.02.2020 г.     
 20. Ренета Петкова                                      08-00-9680/06.02.2020 г.     
 21. Росица Косева                                        08-00-9820/26.02.2020 г.     
 22. Светла Планинска                                 08-00-9781/20.02.2020 г.     
 23. Светлана Атанасова                              08-00-9656/04.02.2020 г.     
 24. Светлана Белчева                                   08-00-9837/28.02.2020 г.     
 25. Снежана Иванова                                  08-00-9765/17.02.2020 г.     
 26. Снежанка Марчева                                08-00-9831/27.02.2020 г.     
 27. Стефан Апостолов                                 08-00-9746/12.02.2020 г.     
 28. Стоянка Стойкова                                 08-00-9798/24.02.2020 г.     
 29. Таня Кирова                                           08-00-9794/24.02.2020 г.     
 30. Таня Борисова                                        08-00-9796/24.02.2020 г.     
 31. Тодор Сурчев                                         08-00-9758/14.02.2020 г.     
 32. Тодорка Атанасова                                08-00-9833/28.02.2020 г.     
 33. Тошко Драгнев                                      08-00-9843/28.02.2020 г.     
 34. Тошко Трифонов                                   08-00-9805/25.02.2020 г.     
 35. Христо Генов                                         08-00-9777/20.02.2020 г.     
 36. Цветана Пивина                                     08-00-9753/13.02.2020 г.     
 37. Явор Георгиев                                        08-00-9645/31.01.2020 г.     
 38. Яна Михалкова                                      08-00-9826/26.02.2020 г.