Бойчо Стоянов Георгиев

СНИМКА
Бойчо Стоянов Георгиев
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 10.07.1976 г.
Професия: Еколог
Образование: Висше, Инженер-еколог
Чужди езици: Френски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Мандат 2007-2011 г.; мандат 2011-2015 г.; мандат 2015-2019 г.
Акцент през мандата: Подобряване на екологичната обстановка в Община Бургас
Телефон за контакти: 0888 639 919

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9541 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 14:28
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев -Председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности/ПКСДМД/, Георги Маринчев – Зам. Председател на ПКСДМД, Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов – членове на ПКСДМД, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, включени в календара на Община Бургас. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9887 / 12.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 13.03.2020 - 10:50
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, Николай Стоянов, Георги Маринчев, Тодор Йосифов, Бойчо Георгиев - общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10142/ 15.05.2020 г.

r.raykova на Пон., 18.05.2020 - 15:33
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности /ПКСДМД/, Георги Маринчев - зам.-председател на ПКСДМД,  Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов - членове на ПКСДМД, относно: Редуциране на средствата за финансово подпомагане на детско юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени по индивидуални и колективни спортове, които са разпределени, съгласно методика по Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас - Приложение №13.6

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10360/ 13.07.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.07.2020 - 15:08
ОТНОСНО

от Бойчо Стоянов Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявен бургаски спортист в професионални Гала вечери SENSHI

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
14.07.2020 г.