Росен Пенков Топкаров

СНИМКА
Росен Топкаров
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 31.05.1979
Професия: Издател, журналист, PR експерт
Образование: Висше
Чужди езици: Английски
Избран с политическа сила: ПП СЕК
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Индустриализация, подобряване на средата и условията за бизнес в града, туризъм, образование, здравеопазване и социални дейности
Телефон за контакти: 0897546055

 

Обновено на
16.12.2021 г.