Веселин Матеев Пренеров

СНИМКА
Веселин Матеев Пренеров
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 16.06.1964 г.
Професия: Телевизионен журналист
Образование: Висше
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Мандат 2015-2019 г.
Акцент през мандата: Култура и образование
Телефон за контакти: 0889 624 254

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9510 / 06.01.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 07.01.2020 - 16:30
ОТНОСНО

от проф. Севдалина Турманова, Веселин Пренеров, Калояна Живкова и Тони Минасян - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на нов вход с външни стъпала и ремонт на съществуващата изложбената зала на Дружеството на бургаските художници на ул. „Александровска” 22.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9556 / 10.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.01.2020 - 16:50
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в Сдружение "Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9712 / 07.02.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 07.02.2020 - 18:17
ОТНОСНО

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Увеличаване сумата, предвидена в т. 54, Проект "Филми за Бургас" от културната програма на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9735 / 10.02.2020 г.

Деан Бончев на Вт., 11.02.2020 - 09:34
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров,  инж. Виолета Илева, Калояна Живкова, Веселин Пренеров, Иван Гаврилов, Юлиян Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: “Регионален академичен център на БАН - Бургас” 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9892 / 13.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.03.2020 - 15:59
ОТНОСНО

от Калояна Живкова, Димчо Грудев и Веселин Пренеров - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изпълнение на общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи като умели и активни предприемачи или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно извънкласно обучение и практики, с цел подобряване социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и средния бизнес, както и превръщане на Общината в привлекателна дестинация за големи инвеститори 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9922 / 24.03.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 25.03.2020 - 09:25
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Приемане на  мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици,  вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10140 / 15.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 15.05.2020 - 18:42
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Петър Статев и Георги Дракалиев - членове на постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Провеждане на фестивал "Лятна театрална сцена", включването му в културния календар на Община Бургас за 2020 г. и предоставяне на летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10181/ 26.05.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 26.05.2020 - 17:45
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10203 / 05.06.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 08.06.2020 - 16:18
ОТНОСНО

от Красимира Маркович - председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност и Тодор Йосифов - зам.-председател на Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Осигуряване на допълнителна безопасност на жителите и гостите на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10205 / 05.06.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 08.06.2020 - 16:26
ОТНОСНО

от Красимира Маркович - председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност и Тодор Йосифов - зам.-председател на Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Монтиране на общинска велостоянка в района на пристанище "Сарафово"
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10411 / 17.07.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 17.07.2020 - 18:09
ОТНОСНО
от Веселин Пренеров - председател на постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на сградата, където се е помещавал щабът на 24-ти пехотен Черноморски полк
 

 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10412 / 17.07.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 21.07.2020 - 08:34
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев - председател на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нови улици на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10439 / 27.07.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 27.07.2020 - 15:15
ОТНОСНО

от проф.д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, Красимира Маркович - председател на ПК по бюджет и финанси, д-р Антонио Душепеев - председател на ПК по здравеопазване, арх. Петър Статев - председател на ПК по устройство на територията, Анелия Иванова - председател на ПК по конфликт на интереси, проф. д-р Сотир Сотиров - председател на ПК по наука, иновации и оперативни програми, Веселин Пренеров - председател на ПК по култура и читалищна дейност, инж. Виолета Илиева - председател на ПК по образование, Евелина Василева - председател на ПК по транспор, относно: Решение по т. 41 от проведеното на 28.04.2020 г. на Общински съвет - Бургас  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10507 / 04.09.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 04.09.2020 - 15:17
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците, вследствие обявената извънредна епидемична обстановка 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ № 08 - 00 11018 / 08.01.2021 г.

Деан Бончев на Ср., 13.01.2021 - 14:06
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров – общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Експертната комисия за управление на целевите средства по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11148 / 11.02.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 11.02.2021 - 09:25
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на парк и спортен комплекс в ж.к. "Меден рудник" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11147 / 11.02.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 11.02.2021 - 15:35
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11158 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 09:39
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни средства за сектор здравеопазване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

МОТИВИРАНО ИСКАНЕ № 08 - 00 11351 / 31.03.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 14:42
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - общински съветник и Председател на ПККЧД, относно: Изграждане на паметник на д-р Живко Радев 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11370 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 16:50
ОТНОСНО

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на сградата на Читалището в кв. Сарафово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11372 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 17:44
ОТНОСНО

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Изграждане на паметник на д-р Живко Радев

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11373 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 17:46
ОТНОСНО

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Провеждане на фестивал "Лятна театрална сцена", включването му в културния календар на Община Бургас за 2021 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11374 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 17:49
ОТНОСНО

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев - председател на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нови улици на територията на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

МОТИВИРАНО ИСКАНЕ № 08 - 00 11471 / 11.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 12.05.2021 - 16:53
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - общински съветник, председател на ПККЧД, Красимира Маркович - общински съветник, председател на ПКБФ и Димчо Грудев - зам.председател на Общински съвет - Бургас относно: Поставяне на склуптурна композиция в памет на д-р Живко Радев

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11492 / 14.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 14:30
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - Председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Оформяне на зона за ситуиране на елементи на градското обзавеждане, монументални елементи и др. в УПИ I „за приморски парк“, кв.2 по плана на Приморски парк, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.622.41 по КК на гр. Бургас) и поставяне на скулптурна композиция в памет на д-р Живко Радоев Радев, в израз на уважение към лекарската професия 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11779 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 16:50
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на  големия български поет и писател Иван Вазов

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11778 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 17:13
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на фамилната къща на Никола Димитров Николов 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12149 / 18.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 14:33
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на парична награда на вокален ансамбъл „Фортисимо“ за постигнатия изключителен успех – двукратни световни шампиони в категории „Вокални ансамбли и камерни хорове“ и „Фолклор и акапела“ на Световните хорови игри в Антверпен – Белгия (World Choir Games – Flanders – Belgium), проведени от 30.10.2021 до 7.11.2021 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12287 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 17:54
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев - председател на постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за преименуване на илици на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12290 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 18:41
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12303 / 14.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 15.12.2021 - 11:10
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев - председател на постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нова улица на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12761 / 03.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 03.05.2022 - 14:36
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност относно: Провеждане на фестивал "Лятна театрална сцена" и включването му в културния календар на Община Бургас за 2022 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13321 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:31
ОТНОСНО

от общински  съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13926 / 30.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 03.04.2023 - 10:08
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев  – председател на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на Постоянна комисия по устройство на територията, относно: Предложение за преименуване на стадион "Червено знаме", намиращ се в квартал Долно Езерово, гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13927 / 30.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 03.04.2023 - 10:20
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на мемориална плоча за възпоменание на трагично загиналите при изпълнение на служебния си дълг полицейски служители Йордан Илиев и Атанас Градев

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14165 / 14.06.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 16.06.2023 - 09:05
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2023 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
16.06.2023 г.