Димчо Грудев Грудев

СНИМКА
Димчо Грудев Грудев
СТРУКТУРА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС
СЪДЪРЖАНИЕ

Професия: Управител на хотели и ресторанти
Образование: ИМТ
Чужди езици: английски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Акцент през мандата: Туризъм
Телефон за контакти: 0888 550 606

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9458 / 11.12.2019 г.

Деан Бончев на Ср., 11.12.2019 - 14:43
ОТНОСНО

от Евелина Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и търговски дружества, относно: Обособяване на специално място за временно пребиваване на туристически автобуси 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9524 / 08.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 08.01.2020 - 17:14
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова, Виолета Илиева, Калояна Живкова и Димчо Грудев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Цялостна реконструкция на дворното пространство на ОУ "Любен Каравелов" - гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9892 / 13.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.03.2020 - 15:59
ОТНОСНО

от Калояна Живкова, Димчо Грудев и Веселин Пренеров - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изпълнение на общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи като умели и активни предприемачи или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно извънкласно обучение и практики, с цел подобряване социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и средния бизнес, както и превръщане на Общината в привлекателна дестинация за големи инвеститори 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10961 / 15.12.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.12.2020 - 12:00
ОТНОСНО

от Димчо Грудев - зам.-председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне продължителността на работното време на Председателя на Общински съвет - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11332 / 29.03.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 29.03.2021 - 12:19
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредната епидемична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

МОТИВИРАНО ИСКАНЕ № 08 - 00 11471 / 11.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 12.05.2021 - 16:53
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - общински съветник, председател на ПККЧД, Красимира Маркович - общински съветник, председател на ПКБФ и Димчо Грудев - зам.председател на Общински съвет - Бургас относно: Поставяне на склуптурна композиция в памет на д-р Живко Радев

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12370 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 12:04
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на наематели на общински обекти, в които се провеждат културни събития 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13321 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:31
ОТНОСНО

от общински  съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13623 / 09.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 12.01.2023 - 09:54
ОТНОСНО

от Димо Грудев и Евелина Михалева – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Оказване на помощ и подкрепа на бездомни лица в Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13796 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 13:32
ОТНОСНО

от Евелина Михалева и Димчо Грудев – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Тенис корт в кв.Сарафово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
12.04.2023 г.