Живко Иванов Табаков

СНИМКА
Живко Иванов Табаков
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 06.09.1977 г.
Професия: Мениджър в туризма
Образование: Висше - магистър
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: ПП "Движение България на гражданите"
Участие в предишен ОбС: Мандат 2015-2019 г.
Акцент през мандата: Привличане на инвеститори; изравняване на качеството на живот между център и малките населени места; туризъм
Тел. за контакти: 0894 592 004

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9304 / 14.11.2019 г.

r.raykova на Пет., 15.11.2019 - 09:43
ОТНОСНО

от Живко Иванов Табаков - председател на групата "Обединена Градска Десница", относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9404 / 04.12.2019 г.

r.raykova на Четв., 05.12.2019 - 10:33
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов - общински съветници, относно: Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас в партньорство с международни институции и независими лаборатории. закупуване на необходимата апаратура за мониторинг на всички замърсители, указани в анализа, цитиран по-горе, или сключване на договор с независима лаборатория, която да извършва мониторинга - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9558 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.01.2020 - 10:43
ОТНОСНО

от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Наличие на бали боклук, находящи се на Пристанище - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9606 / 20.01.2020 г.

r.raykova на Вт., 21.01.2020 - 10:58
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов - общински съветници, относно: Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас, включително и установяване структурния състав на ФПЧ. Надграждане на системата за мониторинг на Община Бургас, модернизиране и надграждане на Мобилната станция за КАВ на Община Бургас с необходимата апаратура за мониторинг на замърсителите, указани в анализа

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9740 / 11.02.2020 г.

r.raykova на Вт., 11.02.2020 - 14:30
ОТНОСНО

от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Унифициране на платения престой за "Синя" и "Зелена зона" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9932 / 27.03.2020 г.

r.raykova на Пет., 27.03.2020 - 12:40
ОТНОСНО

от Живко Иванов Табаков - общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Приемане на кризисни мерки за туристическия сектор на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9936 / 30.03.2020 г.

r.raykova на Пон., 30.03.2020 - 15:08
ОТНОСНО

от Живко Табаков - председател на Постоянната комисия по туризъм и Иво Баев - председател на Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бургаския бизнес в условията на извънредно положение 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10079/ 08.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 08.05.2020 - 16:11
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодоров, Костадин Андонов - общински съветници от ПП "Движение България за гражданите", относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху таксиметровите превозвачи в община Бургас в условията на извънредно положение

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10147 / 18.05.2020 г.

r.raykova на Пон., 18.05.2020 - 15:19
ОТНОСНО

от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ, относно: Възобновяване дейността на частните занимални на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10151/ 18.05.2020 г.

r.raykova на Пон., 18.05.2020 - 16:38
ОТНОСНО

от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ и председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Прилагане на допълнителни икономически мерки за справяне с последиците от COVID - 19 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10313 / 26.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 26.06.2020 - 14:14
ОТНОСНО

от Живко Иванов Табаков - председател на Постоянната комисия по туризъм, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10356/ 10.07.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.07.2020 - 11:10
ОТНОСНО

от Манол Тодоров, Живко Табаков, Стоян Грозев и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Изготвяне на публичен присъствен график на патрули от представители на дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност", които да следят за спазване на реда и чистотата в парковете, градинките, детските площадки, спортните съоръжения и зелените площи на територията на големите жилищни комплекси на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
14.07.2020 г.