Йордан Георгиев Георгиев

СНИМКА
Йордан Георгиев Георгиев
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 10.04.1964 г.
Професия: Инженер по автоматика
Образование: Висше - техническо; ВМЕИ "Ленин"-София / Технически университет-София, специалност "Автоматика и системотехника", специализация "Моделиране на технико-икономико социални системи"; специализация ВИИ "Карл Маркс" (УНСС софия) - "Финансов мениджмънт и банково дело"
Чужди езици: Руски, немски
Избран с политическа сила: БСП
Участие в предишен ОБС: Мандат 2011-2015 г.
Акцент през мандата: Развитие на спорта в т. ч. масов спорт, детско-юношески спорт, високо спортно майсторство; оценка на рисковете и подготовка на населението за действие при природни бедствия, промишлени аварии, терористичен акт, извънредно положение; въвеждането на иновации и иновативен подход във всички сфери в живота на общината в т. ч. управление, икономика, образование
Телефон за контакти: 0888 501 964

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9415 / 05.12.2019 г.

Ренета Райкова на Четв., 05.12.2019 - 17:03
ОТНОСНО

от Стоян Коларов, Йордан Георгиев и Павел Маринов - общински съветници, относно: Разширяване на финансовата децентрализация на общините в България 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9440 / 06.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.12.2019 - 12:22
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Закупуване от Община Бургас на екипи за училищни спортни отбори - оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9508 / 06.01.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 08.01.2020 - 11:42
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев Георгиев - общински съветник от БСП, относно: Образуване на Временна комисия по подготовка на населението за защита при бедствия 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9541 / 10.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.01.2020 - 14:28
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев -Председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности/ПКСДМД/, Георги Маринчев – Зам. Председател на ПКСДМД, Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов – членове на ПКСДМД, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, включени в календара на Община Бургас. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9668 / 05.02.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 05.02.2020 - 15:26
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Отмяна на решение от 30.10.2018 г. на Общински съвет - Бургас по докладна записка, вх. №08-00-7917/05.02.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9785 / 20.02.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 21.02.2020 - 15:27
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на Спортния календар на Община Бургас за 2020 г. по реда на Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане н физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от календара на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9931 / 27.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 27.03.2020 - 12:28
ОТНОСНО

от Живко Господинов - председател на ПК по обществен ред и сигурност, Йордан Георгиев - председател на ПК по спорт, деца и младежки дейности и Чанко Мирчев - председател на ПК по социални дейности, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10068 / 04.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 04.05.2020 - 14:20
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Приемане на мярка за защита на гражданите и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10142/ 15.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 18.05.2020 - 15:33
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности /ПКСДМД/, Георги Маринчев - зам.-председател на ПКСДМД,  Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов - членове на ПКСДМД, относно: Редуциране на средствата за финансово подпомагане на детско юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени по индивидуални и колективни спортове, които са разпределени, съгласно методика по Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас - Приложение №13.6

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10246 / 18.06.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 18.06.2020 - 11:06
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху спортните организации на територията на Община Бургас, вследствие на извънредното положение 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10310 / 25.06.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 25.06.2020 - 16:09
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев - общински съветник от БСП, председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет - Бургас, относно: Домакинство на Община Бургас за финали по волейбол в старша възрастова група юноши, които ще се проведат от 15-ти до 19-ти юли, 2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10522 / 14.09.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 14.09.2020 - 16:04
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10602 / 28.09.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 28.09.2020 - 17:01
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне акциите на Община Бургас от капитала на "Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962" АД ЕИК 203123031

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10692 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 19.10.2020 - 11:40
ОТНОСНО

от Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне акциите на Община Бургас от капитала на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД ЕИК 203123031 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10718 / 22.10.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 22.10.2020 - 16:05
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на решение по предложение вх. №08-00-10696/19.10.2020 г. от П. Бошнаков за безвъзмездно прехвърляне притежаваните от него акции от капитала на "Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962" АД ЕИК 203123031 на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10875 / 25.11.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 25.11.2020 - 13:19
ОТНОСНО

от групата на БСП в Общински съвет - Бургас, относно: Предприемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с пандемията от COVID-19

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10940 / 14.12.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 14.12.2020 - 15:48
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - Председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Промяна на срока за разглеждане на постъпилите предложения от спортните организации за спортни мероприятия от Комисия по чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от Спортния календар на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11146 / 10.02.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 10.02.2021 - 16:56
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности към общински съвет - Бургас, относно: Искане за предоставяне на информация за документооборота на всички отдели и дирекции в структурата на Община Бургас за 2020 г. - оттеглено от вносителя

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11355 / 01.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 11:37
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), oтносно: Учредяване на Общинска фондация „Спортен Бургас“  - оттеглена от вносителите
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11402 / 08.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 12.04.2021 - 10:55
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), oтносно: Предоставяне на финансови средства на сдружение „Бест Спорт Нефтохимик 1962“ за дейността на детско-юношеската школа по футбол

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11587 / 07.06.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 07.06.2021 - 15:29
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет - Бургас, относно: Предоставяне на право за безвъзмездно ползване на спортни обекти - общинска собственост за спортно-тренировъчна дейност на талантливи бургаски спортисти

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11609 / 15.06.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.06.2021 - 09:29
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11729 / 09.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 16:20
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет - Бургас, относно: Включване в спортния календар на Община Бургас за 2021г. на I-то издание на иновативна спортна проява под мотото "Спортът облечен в изкуство" -Sport Dressed In Art - оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11777 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 16:44
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет - Бургас, относно: Включване в Спортния календар на Община Бургас за 2021 г. на спортно мероприятие в подкрепа на хората с увреждания и в неравностойно положение 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11798 / 22.07.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 22.07.2021 - 12:21
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности /ПКСДМД/ при Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за допълнително финансово подпомагане на спортно събитие включено в спортния календар на Община Бургас - "Бургас Спорт Фест" 2021 г./Спортен фест Бургас 2021/ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11886 / 09.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.09.2021 - 15:10
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - Председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, oтносно: Кандидатстване чрез Българска федерация художествена гимнастика и СКХГ „Черноморец“ Бургас за включване на традиционния турнир по художествена гимнастика за приза Жулиета Шишманова в световната верига на Гранд при турнирите и предвиждане в бюджет 2022 на Община Бургас на необходимите средства за провеждането му

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 11986 / 05.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 06.10.2021 - 11:47
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Финансовото подпомагане на спортните клубове от Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12020 / 15.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.10.2021 - 14:08
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев и Христо Панайотов - общински съветници от ПП БСП, относно: Дейност по вътрешен одит на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
15.10.2021 г.