Красимир Калудов Тодоров

СНИМКА
Красимир Калудов Тодоров
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 30.03.1968 г.
Професия: Журналист
Образование: Висше - "Българска филология"
Езици:
английски, руски
Избран с политическа сила: ПП СЕК
Участие в предишен ОбС: Не
Акцент през мандата: Култура; образование; туризъм; спорт
Тел. за контакти: 0887 976 757

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9443 / 06.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.12.2019 - 13:16
ОТНОСНО

от Красимир Калудов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Изграждане на олекотена покривна конструкция над тенис кортове, част от съществуваща спортна инфраструктура в гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9541 / 10.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.01.2020 - 14:28
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев -Председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности/ПКСДМД/, Георги Маринчев – Зам. Председател на ПКСДМД, Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов – членове на ПКСДМД, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, включени в календара на Община Бургас. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9867 / 11.03.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 11.03.2020 - 16:13
ОТНОСНО

от Красимир Калудов и Христина Секлемова - общински съветници от ПП СЕК, относно: Поставяне на парапет в зоната на двата от подходите към УМБАЛ Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9884 / 12.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.03.2020 - 09:40
ОТНОСНО

от Красимир Калудов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Безвъзмездно предоставяне на сцената на Летен театър на Опера Пловдив за две постановки от програмата "Европейска столица на културата, гостува" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10142/ 15.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 18.05.2020 - 15:33
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности /ПКСДМД/, Георги Маринчев - зам.-председател на ПКСДМД,  Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов - членове на ПКСДМД, относно: Редуциране на средствата за финансово подпомагане на детско юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени по индивидуални и колективни спортове, които са разпределени, съгласно методика по Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас - Приложение №13.6

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10416 / 20.07.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 20.07.2020 - 09:13
ОТНОСНО

от Христина Секлемова и Красимир Тодоров - общински съветници, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10692 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 19.10.2020 - 11:40
ОТНОСНО

от Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне акциите на Община Бургас от капитала на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД ЕИК 203123031 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10949 / 15.12.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 15.12.2020 - 12:03
ОТНОСНО

от Красимир Калудов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Предложение за реконструкция на спортна площадка 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11609 / 15.06.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.06.2021 - 09:29
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11999 / 07.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 11.10.2021 - 10:02
ОТНОСНО

от Постoянната комисия по спорт, деца и младежки дейности към Общински съвет - Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на бургаските акробати Г. Стоянов и В. Коточев – Европейски шампиони за юноши за 2021 г. и Е. Галип – Световен шампион по борба за ученици за 2021 г., както и парична награда на клубовете им КСА -„Бургас“  и СКБ „Черноморец“ – Бургас за приноса в развитието на спорта 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12265 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 16:23
ОТНОСНО

от Христина Секлемова и Красимир Калудов - общински съветници от ПП СЕК, относно: Възстановяване на пешеходни пътеки, тип „Зебра“, в пресечните точки между ул. „Цариградска“ и ул. „Калоян“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12478 / 11.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 11.02.2022 - 12:36
ОТНОСНО

 от Красимир Калудов и Христина Секлемова - общински съветници от ПП СЕК, относно: Обособяване на точки  в централна градска част, където да бъдат разположени „самопочистващи се“ тоалетни и разширяване на общинската програма  „Моят град, моят квартал, моята улица“ с регламент, който да предвижда поставяне на тоалетни в обновени паркови пространства и градини в кварталите 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 13450 / 18.11.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 21.11.2022 - 10:07
ОТНОСНО

от Иван Иванов и Красимир Тодоров - общински съветници от ПП СЕК, относно: Преименуване на стадион "Червено знаме", намиращ се в квартал Долно Езерово, гр.Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14333 / 14.07.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.07.2023 - 15:21
ОТНОСНО

от Красимир Калудов  и Росен Топкаров - общински съветници от  ПП "Средна европейска класа", относно: Възстановяване на работата през почивните и празнични дни на дежурния кабинет в Дентален център 1 – гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
14.07.2023 г.