Манол Божидаров Тодоров

СНИМКА
Манол Божидаров Тодоров
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 14.06.1984 г.
Професия: "Журналистика", "Българска филология"
Образование: Висше - бакалавър
Чужди езици: Английски
Избран с политическа сила: ПП "Движение България на гражданите"
Участие в предишен ОбС: Не
Акцент през мандата: Повишаване на пътната безопастност на територията на Община Бургас; развитие на спорта
Тел. за контакти: 0893 684 030

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9404 / 04.12.2019 г.

r.raykova на Четв., 05.12.2019 - 10:33
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов - общински съветници, относно: Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас в партньорство с международни институции и независими лаборатории. закупуване на необходимата апаратура за мониторинг на всички замърсители, указани в анализа, цитиран по-горе, или сключване на договор с независима лаборатория, която да извършва мониторинга - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9531 / 09.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 12:20
ОТНОСНО

от Манол Тодоров - общински съветник от ДБГ, относно: Отпускане на финансови средства за изграждането на 33 площадки по БДП на територията на всички бургаски училища, в които учат деца 1 и 2 клас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9532 / 09.01.2020 г.

r.raykova на Пет., 10.01.2020 - 13:45
ОТНОСНО

от Манол Тодоров - общински съветник от ДБГ, относно: Дофинансиране на "Училищните спортни игри" по календара на МОН (възраст 5-12 клас) и финансиране на спортен календар на ученици от 1 до 4 клас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9558 / 10.01.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.01.2020 - 10:43
ОТНОСНО

от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Наличие на бали боклук, находящи се на Пристанище - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9606 / 20.01.2020 г.

r.raykova на Вт., 21.01.2020 - 10:58
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов - общински съветници, относно: Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас, включително и установяване структурния състав на ФПЧ. Надграждане на системата за мониторинг на Община Бургас, модернизиране и надграждане на Мобилната станция за КАВ на Община Бургас с необходимата апаратура за мониторинг на замърсителите, указани в анализа

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9740 / 11.02.2020 г.

r.raykova на Вт., 11.02.2020 - 14:30
ОТНОСНО

от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Унифициране на платения престой за "Синя" и "Зелена зона" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10079/ 08.05.2020 г.

r.raykova на Пет., 08.05.2020 - 16:11
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодоров, Костадин Андонов - общински съветници от ПП "Движение България за гражданите", относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху таксиметровите превозвачи в община Бургас в условията на извънредно положение

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10356/ 10.07.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.07.2020 - 11:10
ОТНОСНО

от Манол Тодоров, Живко Табаков, Стоян Грозев и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Изготвяне на публичен присъствен график на патрули от представители на дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност", които да следят за спазване на реда и чистотата в парковете, градинките, детските площадки, спортните съоръжения и зелените площи на територията на големите жилищни комплекси на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
14.07.2020 г.