Станимир Димитров Апостолов

СНИМКА
Станимир Димитров Апостолов
СТРУКТУРА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 22.03.1971 г.
Професия: Застраховател, финансист
Образование: Висше - икономика
Чужди езици: Английски
Избран с политическа сила: ПП СДС
Участие в предишен ОБС: Мандат 2015-2019 г.
Телефон за контакти:  0886 430 200

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9541 / 10.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.01.2020 - 14:28
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев -Председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности/ПКСДМД/, Георги Маринчев – Зам. Председател на ПКСДМД, Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов – членове на ПКСДМД, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, включени в календара на Община Бургас. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9749 / 12.02.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 13.02.2020 - 11:17
ОТНОСНО

от Станимир Димитров Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Държавния план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година в Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9887 / 12.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.03.2020 - 10:50
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, Николай Стоянов, Георги Маринчев, Тодор Йосифов, Бойчо Георгиев - общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9886 / 12.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.03.2020 - 16:25
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, арх.Петър Статев, Красимира Маркович, Георги Маринчев, Юлиан Георгиев, Николай Стоянов - общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10082 / 08.05.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 12.05.2020 - 14:04
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов и д-р Георги Митев - общински съветници от Съюза на демократичните сили, относно: Предприети действия по решение на Общински съвет - Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10142/ 15.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 18.05.2020 - 15:33
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности /ПКСДМД/, Георги Маринчев - зам.-председател на ПКСДМД,  Бойчо Георгиев, Красимир Калудов, Станимир Апостолов, Стоян Колев, Тодор Йосифов - членове на ПКСДМД, относно: Редуциране на средствата за финансово подпомагане на детско юношески школи на спортни клубове, осъществяващи колективни и индивидуални спортове и за спортни клубове за аматьорски масов спорт, по група мъже и жени по индивидуални и колективни спортове, които са разпределени, съгласно методика по Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас - Приложение №13.6

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10247 / 18.06.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 18.06.2020 - 16:47
ОТНОСНО

от Станимир Димитров Апостолов и Георги Митев Митев - общински съветници от ПП СДС, относно: Придобиване на комуникативни умения за общуване с хора с увреден слух, чрез обучение по жестономичен език на служители от общинска администрация, за осигуряване на ефективна и равностойна комуникация с уязвимите хора и улесняване достъпа им до социални и обществени услуги, и за по-доброто им интегриране в обществото

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10400 / 17.07.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 17.07.2020 - 16:16
ОТНОСНО

от Георги Маринчев - зам.-председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, общински съветник от ПП ГЕРБ, Станимир Апостолов - общински съветник от ПП СДС, Тодор Йосифов - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни финансови средства за реализиране на 12-часово скоростно плуване без прекъсване в 50-метров басейн, опит за подобряване на световен рекорд 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10692 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 19.10.2020 - 11:40
ОТНОСНО

от Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне акциите на Община Бургас от капитала на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД ЕИК 203123031 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10917 / 10.12.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 10.12.2020 - 15:00
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов и Георги Митев - общински съветници от ПП СДС, относно:  Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса , за справяне с икономическите последици , вследствие въведените със Заповед № РД - 01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България противоепидемични мерки 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10948 / 15.12.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 15.12.2020 - 13:50
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов - общински съветник от ПП СДС, относно: Цялостна реконструкция на ул. "Македония" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10959 / 15.12.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 15.12.2020 - 17:34
ОТНОСНО

от Постоянната комисия по правни въпроси, относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас 
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11094 / 27.01.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 28.01.2021 - 12:30
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов - зам.-председател на ПКБФ и от Георги Митев - председател на ПКООСЗХ, общински съветници от СДС, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие въведените в страната противоепидемични мерки, във връзка с COVID - 19 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11318 / 19.03.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 22.03.2021 - 11:15
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов – зам.председател на ПК по Бюджет и финанси - общински съветник от ПП СДС и Георги Митев - председател на ПК по околна опазване на околната среда, земеделие и храни - общински съветник от  ПП СДС,oтносно: Мерки за защита на гражданите и бизнеса вследствие на въведените в страната временни противоепидемични мерки във връзка с COVID-19

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11717 / 05.07.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 06.07.2021 - 10:59
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов - общински съветник от ПП СДС, относно: Улично осветление на ул. "Св.св. Кирил и Методий" в гр.Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11718 / 05.07.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 06.07.2021 - 11:05
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов - общински съветник от ПП СДС, относно: Подмяна на ВиК инфраструктурата и качеството на питейната вода в село Маринка, Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11860/25.08.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 25.08.2021 - 16:45
ОТНОСНО

от Станимир Димитров Апостолов – общински съветник от ПП СДС, oтносно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 11984 / 01.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 04.10.2021 - 11:37
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов и Георги Митев - общински съветници от ПП СДС, относно: Решение по т. 16 от проведеното на 27.11.2018 г. заседание на ОбС - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11999 / 07.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 11.10.2021 - 10:02
ОТНОСНО

от Постoянната комисия по спорт, деца и младежки дейности към Общински съвет - Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на бургаските акробати Г. Стоянов и В. Коточев – Европейски шампиони за юноши за 2021 г. и Е. Галип – Световен шампион по борба за ученици за 2021 г., както и парична награда на клубовете им КСА -„Бургас“  и СКБ „Черноморец“ – Бургас за приноса в развитието на спорта 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13902 / 27.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 28.03.2023 - 10:54
ОТНОСНО

от Станимир Апостолов - общински съветник, относно: Готовност на Приморски парк - Бургас за летния сезон 2023 г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
19.04.2023 г.