Шерафет Асан Мехмед

СНИМКА
Шерафет Асан Мехмед
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане:09.10.1961 г.
Професия: Моряк-рулеви
Образование: Висше
Чужди езици: Турски
Избран с политическа сила: ПП ДПС
Участие в предишен ОбС: Мандат 2011-2015 г. ; мандат 2015-2019 г.
Телефон за контакти: 0889 859 299

Обновено на
01.12.2021 г.