Последно съдържание - последна актуализация

Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2015 - 20:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Май, 2018 - 14:53
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:30
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Май, 2018 - 14:21
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:49
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Май, 2018 - 14:17
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:33
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Май, 2018 - 14:15
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Ноември, 2015 - 20:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Май, 2018 - 14:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:59
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Май, 2018 - 14:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Май, 2018 - 14:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:28
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Май, 2018 - 13:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:24
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Май, 2018 - 13:56
ПУБЛИКУВАНО НА: 23 Април, 2018 - 09:47
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Тодор Димитров Ангелов - общински съветник, относно: Съвместно честване на "Ден на Тракия"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Май, 2018 - 15:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Май, 2018 - 15:19
Категория: Докладни записки

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас съгласно заповед №1208/14.05.2018 г., относно: Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Май, 2018 - 15:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 21 Май, 2018 - 14:58
Категория: Проект на дневен ред, Заседание, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Май, 2018 - 14:58
ПУБЛИКУВАНО НА: 9 Май, 2018 - 14:26
Категория: Докладни записки

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Извършване на ремонтни, реставрационни и други дейности по Паметника за незнайния войн пред Военен клуб - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Май, 2018 - 13:19
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:53
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Май, 2018 - 13:08
ПУБЛИКУВАНО НА: 16 Ноември, 2015 - 13:28
Категория: ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Май, 2018 - 13:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Май, 2018 - 12:54
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект № 14 в администрати

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Май, 2018 - 12:54
ПУБЛИКУВАНО НА: 17 Май, 2018 - 12:44
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отличаване на Иво Иванов, Бисер Русимов и Стефан Петров с отличието „Почетна значка на Община Бургас“ за проявени героизъм и себеотрицание при спасяването на човешки живот

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Май, 2018 - 12:44
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Май, 2018 - 15:54
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Приемане на Наредба за насърчаване на спорта в Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2018 - 12:09
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Май, 2018 - 16:09
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на парична награда на СДРУЖЕНИЕ "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ" НЕФТОХИМИК-2010"" за спечелване на Шампионската титла в националната Суперлига, Купата

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2018 - 11:53
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Май, 2018 - 10:25
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2018 - 10:25
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Май, 2018 - 10:00
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и чл. 135, ал. 5, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 15, ал.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2018 - 10:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Май, 2018 - 09:39
Категория: Докладни записки

от Радостин Апостолов Панайотов - управител на "Бургасинвест" ООД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД, определяне начина на гласуване на проекторешенията и избор на нов уп

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2018 - 09:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Май, 2018 - 09:28
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2018 - 09:28
ПУБЛИКУВАНО НА: 27 Март, 2018 - 15:34
Категория: Входящи писма

от Живко Дечев Димитров - домоуправител на вх.1 в ж.к. "Славейков", бл. 41, вх. 1, ет. 5, относно: Премахване на таксиметрова стоянка пред вх. 1, бл.41, ж.к. "Славейков"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Май, 2018 - 09:15
ПУБЛИКУВАНО НА: 24 Ноември, 2015 - 13:31
Категория: КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 16:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Май, 2018 - 16:04
Категория: Докладни записки

от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Промяна на датата за свикване на Общо събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 16:05
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Май, 2018 - 16:00
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ ІІІ, кв.24б по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 16:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Май, 2018 - 15:45
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ І -5823,5824,5825,5826, в кв.28 по плана на к-с „Възраждане“ гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 15:45
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Май, 2018 - 15:38
Категория: Докладни записки

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2017 година

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 15:38
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Май, 2018 - 15:29
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IІІ, кв. 40 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Май, 2018 - 15:29
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.