Последно съдържание - последна актуализация

ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:12

Дата на раждане: 13.06.1971 г.

Професия: икономист

Образование: висше - магистър

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Февруари, 2019 - 13:02
ПУБЛИКУВАНО НА: 15 Февруари, 2019 - 13:01
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приходи от управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Февруари, 2019 - 13:01
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 15:01
Категория: Докладни записки

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Февруари, 2019 - 16:12
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 15:08
Категория: Входящи писма

от Р. Жекова - председател на РСНЦ "Диабетни грижи", относно: Кардиохирургична болница Аджибадем Сити Клиник

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Февруари, 2019 - 13:11
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Февруари, 2019 - 12:24
Категория: Входящи писма

от С. Съботинов - председател на УС на СНЦ "Черноморска асоциация за външна реклама", относно: Изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Февруари, 2019 - 12:24
ПУБЛИКУВАНО НА: 14 Февруари, 2019 - 12:15
Категория: Входящи писма

от С. Съботинов - председател на УС на СНЦ "Черноморска асоциация за външна реклама", относно: Изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Февруари, 2019 - 12:15
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 08:59
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за допускане на изменение на ПУП-ПР3 в обхват на УПИ III-387 в кв. 51 и УПИ VIII-314 в кв. 41 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Февруари, 2019 - 12:00
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Февруари, 2019 - 15:34
Категория: Входящи писма

от М. Попов - председател на управителния съвет на Клуб по водни спортове "Бургас", относно: Безвъзмездно ползане на плувен басейн в ж.к. Меден Рудник

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Февруари, 2019 - 15:34
ПУБЛИКУВАНО НА: 5 Февруари, 2019 - 16:00
Категория: Докладни записки

от Живко Панайотов - управител на "Бургаски пазари", относно: Допълване предмета на дейност на "Бургаски пазари" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Февруари, 2019 - 14:59
ПУБЛИКУВАНО НА: 13 Февруари, 2019 - 08:43
Категория: Входящи писма

от Р. Вангелова - председател на СНЦ "Нов живот", относно: Кардиохирургична болница Аджибадем Сити Клиник

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Февруари, 2019 - 08:43
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 17:13
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 17:13
ПУБЛИКУВАНО НА: 7 Февруари, 2019 - 14:36
Категория: Входящи писма

от С. Касъров и А. Касърова, относно: Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на Община Бургас за учебната 2019/2020 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 10:52
ПУБЛИКУВАНО НА: 8 Февруари, 2019 - 18:10
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, на обособена част от имот, с позиция Е35 по актуалнa план - схема на премествае

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 10:35
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 09:32
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 14.03.2019 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 09:32
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 09:15
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2019/2020 година и Правила  за прием на деца в общински самостоятелни детски

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 09:15
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:27

Дата на раждане: 24.02.1986 г.

Професия: маркетинг специалист

Образование: висше

Езици: английски

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 08:37
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:09

Дата на раждане: 16.06.1964 г.

Професия: телевизионен журналист

Образование: висше

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 08:36
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:14

Дата на раждане: 03.07.1960 г.

Професия: управител на хотели и ресторанти

Образование: ИМТ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 08:36
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:13

Дата на раждане: 07.04.1963 г.

Професия: хлебопроизводител

Образование: висше

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: мандат 2007-2011 г.; 2011-2015 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 08:35
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:30

Дата на раждане: 18.04.1987 г.

Професия: търговски представител

Образование: средно

Езици: английски

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 08:35
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:18

Дата на раждане: 16.10.1980 г.

Професия: PR специалист

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 08:34
ПУБЛИКУВАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 08:32
Категория: Входящи писма, Докладни записки

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Въвеждане на ново административно-териториално деление на гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Февруари, 2019 - 08:32
ПУБЛИКУВАНО НА: 10 Ноември, 2015 - 09:29

Дата на раждане: 15.04.1959 г.

Професия: инженер електроника и АСУ

Образование: висше инженерно, военно, богословие

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 14:18
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 14:07
Категория: Докладни записки

от Станислав Андреев, Димчо Грудев, Веселин Пренеров, Калояна Живкова, Димитър Людиев, Тодор Колев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изработване на Общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи,  като умели и активни пр

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 14:07
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 13:06
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 13:06
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 12:55
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас,  на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 12:55
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 12:55
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас,  на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 12:55
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 12:39
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II-1477, в кв. 102 по ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 12:39
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 12:27
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-333, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая ка

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 12:27
ПУБЛИКУВАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 12:17
Категория: Докладни записки

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-659, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая к

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Февруари, 2019 - 12:17
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

RSS информационни канали

 www.burgascouncil.org  предлага RSS информационни канали с новините от сайта на своите посетители. Изберете от кои раздели искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец. https://www.burgascouncil.org/rss.xml
Повече на https://www.burgascouncil.org/sitemap

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.