Входящи писма

 

Общ брой входящи писма: 239

ПИТАНЕ 08 - 00 15249 / 01.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Натрупани строителни отпадъци в ж/к "Изгрев", зад бл.№121, отстрани на бл.№8
 

ПРОТЕСТНО ПИСМО 08 - 00 15245 / 29.02.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от спортни клубове в Община Бургас, относно: Промяна в Наредба за поощряване и подпомагане на спорта в Община Бургас
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15243 / 29.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Компрометирана настилка на паркинга зад блокове 1А, 1Б и 1В в ж.к.„Славейков“, гр.Бургас 

ПИСМО 08 - 00 15239 / 28.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Пламен Янев - областен управител на област Бургас, относно: Информация за броя актове приети от Общински съвет за последните пет години

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15241 / 28.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

ПИТАНЕ 08 - 00 15235 / 26.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариета Тимнева-Рохова  – общински съветник от ПП МИР, относно: Осъществяването на контрол на  дейността на преместваеми обекти /съоръжения и елементи за извършване на търговска и/или друга дейност на открито – открити щандове/ през почивните дни или по време на празници, с цел опазване на общинската собственост, чистотата,  зелените площи и здравето на гражданите

СИГНАЛ 08 - 00 15230/ 23.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от педагогическия и непедагогическия персонал към ОУ “Братя Миладинови“, гр.Бургас, относно: Управлението бюджета на образователната институция 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15227 / 23.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: 13 бр. Коледни къщички и сергии/шатри
 

ПИСМО 08 - 00 15225 / 23.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от СК "Акулите" - Я. Ангелов, КВС " Бургас" - М. Попов, СКП "Метропол" - П. Тограмаджиян, КВС "Нефтохимик" - К. Костадинов, относно: Искане за дофинансиране 
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

СИГНАЛ 08 - 00 15224 / 26.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

ИСКАНЕ 08 - 00 15222 / 21.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Д.  Димова - гл.одитор, Сметна палата на Република България, относно: Предоставяне на решения на Общински съвет - Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15216 / 20.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Манол Тодоров - зам.кмет "Спорт и туризъм" на Община Бургас, относно: Протокол от комисия за разглеждане и проверка на документите на спортните клубове
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15212 / 19.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Димитров - Председател на Български хоров съюз, относно: Покана за инициативата "България пее" на Български хоров съюз 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

МОЛБА № 08-00 15202 / 13.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от свещеноиконом Е. Михайлов - Председател на Църковното настоятелство при храм "Св. Николай Чудотворец" в ж.к " Меден Рудник", гр. Бургас, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2024 за спешно завършване до Акт 14 на сграда 2 от Църковния комплекс "Св. Николай Чудотворец" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15205 / 13.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Б. К., относно: Паркиране на служебни автомобили върху места обозначени със знак Д21
 

ПИСМО 08 - 00 15188 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Асен Василев - министър  на финансите, относно: Изготвянето и представянето през 2024г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз, на сметките за чужди средства на общините, за капиталовите разходи, както и на информация за очакваното изпълнение на общинския бюджет за 2024г по месеци и за очакваните разходи за текущия и за следващия месец по отделни проекти, финансирани чрез средства от Европейския съюз и други въпроси
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ИСКАНЕ 08 - 00 14859 / 20.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от М. С. Бенчева, относно: Изплащане на дължимо обезщетение при пенсиониране по чл.26 от БКТД 

ПИСМО 08 - 00 15197 / 12.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ, относно: Прилагане на Закона за изменение и допълнение на ЗМСМА /обн.ДВ,бр.8/26.01.2024г./
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 15196 / 12.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от Коалиция " Продължаваме промяната-Демократична България",  относно: Създаване на група 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15189 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от подполковник С. Христов - командир на военно формирование 26600, относно: Ремонт на пътен участък 

ПИТАНЕ 08 - 00 15185 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15179 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от К. Дончев - Шампион на България по автомобилен спорт, относно: Предложение за развитие и внедряване на многофункционален учебно-тренировъчен център в град Бургас, за обучение по безопасност на движението по пътищата в Република България в изпълнение на Национална стратегия за подобряване на пътната безопасност в страната в периода от 2021 г. до 2030 г, приета с Решение на Министерски Съвет № 775 от 26.10.2020 г.

ПИТАНЕ 08 - 00 15178 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Качеството на почистването на улиците в кв.„Лозово“