Входящи писма

 

Общ брой входящи писма: 215

ПИСМО 08 - 00 15197 / 12.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ, относно: Прилагане на Закона за изменение и допълнение на ЗМСМА /обн.ДВ,бр.8/26.01.2024г./
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 15196 / 12.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от Коалиция " Продължаваме промяната-Демократична България",  относно: Създаване на група 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15189 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от подполковник С. Христов - командир на военно формирование 26600, относно: Ремонт на пътен участък 

ПИТАНЕ 08 - 00 15185 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15179 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от К. Дончев - Шампион на България по автомобилен спорт, относно: Предложение за развитие и внедряване на многофункционален учебно-тренировъчен център в град Бургас, за обучение по безопасност на движението по пътищата в Република България в изпълнение на Национална стратегия за подобряване на пътната безопасност в страната в периода от 2021 г. до 2030 г, приета с Решение на Министерски Съвет № 775 от 26.10.2020 г.

ПИТАНЕ 08 - 00 15178 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Качеството на почистването на улиците в кв.„Лозово“ 

ПИТАНЕ 08 - 00 15176 / 07.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Еднократно финансово стимулиране на родители 

ПИТАНЕ 08 - 00 15175 / 07.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Общинска програма „Инвитро” 

ПИТАНЕ 08 - 00 15150 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Разходи, направени от Община Бургас и общински предприятия за медийно отразяване 

ПИТАНЕ 08 - 00 15149 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Слабо улично осветление по бул.„Захари Стоянов“, гр.Бургас 

ПИТАНЕ 08 - 00 15140 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Такси, дължими от търговци на мартеници 

ПИСМО 08 - 00 15159 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас,  относно: Представител в състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет - Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15161 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Изграждане на хеликоптерна площадка 

ПИСМО 08 - 00 15128 / 02.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Божидар Кънчев - секретар на Община Бургас, относно: Представители на общинска администрация във временна комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15123 / 02.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от СК "Акулите" - Я. Ангелов, КВС " Бургас" - М. Попов, СКП "Метропол" - П. Тограмаджиян, КВС "Нефтохимик" - К. Костадинов, относно: Искане за представяне на отговори и документи от зам.кмет „Спорт и туризъм“ 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15119/ 01.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Пламен Янев - областен управител на област Бургас, относно: Покана за провеждане на  Областен съвет за развитие на област Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15120 / 01.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Ремонтиране и полагане на тротоарна настилка в участък от спирката на Операта на ул. "Христо Ботев" до пресечката с улица "Патриарх Евтимий"

ПИСМО 08 - 00 15109 / 30.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Белчев - директор на Агенция за държавна финансова инспекция, относно: Доклад и заключение към него, за извършена финансова инспекция на "БУРГАСБУС" ЕООД

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ОФЕРТА 08 - 00 15084 / 29.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от "ДЕДАЛ - Оценяване и сертификация" ООД, относно: Задължения на Общински съвет Бургас за контрол на обществено достъпни площадки за игра, чиито стопани са Общината /кметствата на Община Бургас/, определени в Наредба №1 от 12.01.2009г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, Обн.ДВ.бр.10 от 6.02.2009г, последно изм.и допълнение ДВ бр.17 от 21.02.2023г 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15067 / 26.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от "Организация за закрила на българските граждани" /ОЗБГ/, относно: Реставрация на къщата на Жени Патева
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15077 / 26.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Коледни къщички и сергии /шатри
 

СИГНАЛ 08 - 00 15076 / 26.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Опасни дървета и компрометиран тротоар в ж.к Славейков между бл.117 и 171
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 08 - 00 15053 / 25.01.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Стоян Грозев, Светослав Тодоров, Милен Георгиев, Георги Кузманов, Георги Манев и Мариела Кирова - общински съветници, относно: Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас 

ЖАЛБА № 08-00 15048 / 24.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от търговци на мартеници, относно: Допълнителна такса за издаване на разрешително за разполагане на стойки и маси в размер на 200 лв. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15037 / 23.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Ч. Г., относно: Неприети предложения към Проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 15032 / 23.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от П. С. Стойкова- Основател на Танцова компания ДЮН и Танцова школа ДЮН, относно: Искане за предоставяне на безплатни часове в репeтиционните зали на Младежки Културен център с цел подготовка за международно състезание 

ПИТАНЕ 08 - 00 15006 / 19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Открити спортни съоръжения и училищен двор в у-ща „Добри Чинтулов“ и „Йордан Йовков“ 

СИГНАЛ 08 - 00 15017 / 19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Н., относно: Нарастващ проблем с безопасността на пешеходците, липса на тротоари и безразборно паркиране на ул. "Генерал Данаил Николаев" в к-с "Изгрев"