ВХОДЯЩИ ПИСМА

Общ брой входящи писма: 671

ПИСМО № 08-00 12314 / 17.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 09:11
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на проверка и предприемане на необходимите действия

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12367/ 13.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.01.2022 - 16:57
ОТНОСНО

от д-р Евелина Трошанова - управител на "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД, относно: Дофинансиране на СБАЛПФЗ Бургас ЕООД за 2022 г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12366 / 13.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.01.2022 - 16:15
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от ПП БСП, относно: Организация на отоплението в новите електрически автобуси
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12356 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 16:57
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Спазване на чл.80 от правилник на Общински съвет Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12362 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 15:48
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Спазване на чл. 28 от Правилника на Общински съвет - Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12361 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 15:37
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Лошо състояние на ул. "Северна" и ул. "Пасат" в кв. Долно Езерово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12360 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 15:32
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Поставяни заграждения  пред търговски обекти в кв. Долно Езерово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12359 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 14:01
ОТНОСНО

от Щ. Димитров - прокурор в Районна прокуратура - Бургас, относно: Предоставяне на преписка 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12357 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 13:56
ОТНОСНО

от Д. Христов - прокурор в Окръжна прокуратура, относно: Предоставяне на преписка 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12358 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 13:52
ОТНОСНО

от Д. Христов - прокурор в Окръжна прокуратура, относно: Предоставяне на преписка 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

МОЛБА-ИСКАНЕ № 08-00 12355 / 10.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 11.01.2022 - 12:28
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Упражняване на текущ и последващ контрол
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЖАЛБА № 08-00 12352 / 10.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 11.01.2022 - 12:22
ОТНОСНО

от М. Б., относно: Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12346 / 31.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 05.01.2022 - 11:40
ОТНОСНО

от проф. д-р Диана Ковачева - омбудсман на Република България, относно: Сигнал от Ч. Г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12345 / 31.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 05.01.2022 - 11:23
ОТНОСНО

от проф. д-р Диана Ковачева - омбудсман на Република България, относно: Сигнал от Ч. Г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12344 / 31.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 04.01.2022 - 14:54

ПИСМО № 08-00 12341 / 29.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 04.01.2022 - 13:39
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12338 / 23.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 23.12.2021 - 16:07
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Нарушение на чл. 3, ал. 2, ал. 3 от Закона за движението по пътищата 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12315 / 17.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 23.12.2021 - 16:02
ОТНОСНО

Писмо-подписка от граждани относно: Поставен пътен знак, забраняващ паркирането на алеята пред РЗОК - Бургас и ЦПЗ - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОПЪЛНЕНИЕ № 08-00 12335 / 23.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 23.12.2021 - 15:59
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Приходи в общински бюджет 2021, свързани с дейността на политически партии 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12332 / 21.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 23.12.2021 - 15:55
ОТНОСНО

Заявление от Георги Събев - общински съветник от ПП СЕК, относно: Промяна в състава и ръководството на ПП СЕК 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12339 / 21.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 23.12.2021 - 15:44
ОТНОСНО

от Сотир Цацаров - председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, относно: Постъпил сигнал

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12320 / 20.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 21.12.2021 - 14:06
ОТНОСНО

от Ч.  Г., относно: Начин на прилагане на чл. 26, ал. 5 от ЗНА 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12321 / 20.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 21.12.2021 - 13:55
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Публикуване на интернет страницата на Общински съвет - Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЖАЛБА № 08-00 12322 / 21.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 21.12.2021 - 13:34
ОТНОСНО

от "Билдърс инвест" ООД, относно: Искане за допускане на изменение на ПУП-ПЗ И РУП в ж.к. "Братя Миладинови" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12309 / 16.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.12.2021 - 09:12
ОТНОСНО

от М. Маркова - ръководител на одитен екип, относно: Предоставяне на информация 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ