Входящи писма

 

Общ брой входящи писма: 200

ПИТАНЕ 08 - 00 14808 / 11.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: Множество сигнали във връзка с осигуряването на осветление на участък ул.Ангел Димитров от № 84 до № 94 
 

РАЗПОРЕЖДАНЕ 08 - 00 -14811 / 12.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Х. Колев - прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Бургас, относно: Правилник за изменение на Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на сдружения с нестопанска цел 

ИСКАНЕ 08 - 00 14784 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от представители на таксиметровия бранш, относно: Повишаване на минималната тарифа за таксиметров превоз на пътници в гр.Бургас за 2023 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 14781 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Чужди граждани с бежански статут
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14780 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Изпълнение на прието решение на Общински съвет-Бургас за изготвяне и публикуване на регистър на нежилищните обекти, собственост на Община Бургас, подлежащи на отдаване под наем
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14782 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: "Синя Зона" и "Зелена зона"
 

СИГНАЛ 08 - 00 14776 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Бургаско независимо женско дружество "Самосъзнание" - гр.Бургас, относно: Умишлено оставен да се руши паметник на културата - знаковата къща на Жени Патева 

ПИТАНЕ 08 - 00 14775 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно: Преустановени ремонтни дейности на концертна зала "Проф. Иван Вульпе" гр.Бургас, находяща се на ул. "Славянска" №64
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14770 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Парк на миниатюрите Европа
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14772 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Коледни къщички и сергии, разположени на площад "Тройката"
 

ПИСМО 08 - 00 14769 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Петко Чобанов -  Президент на Бургаски свободен Университет, относно: Възможност за намаление на дължимите местните данъци и такси за БСУ 

ВЪЗЛАГАТЕЛЕН АКТ 08 - 00 14766 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Петрова - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Преписка №7703/2023г.

ВЪЗЛАГАТЕЛЕН АКТ 08 - 00 14767 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Петрова - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Преписка №7705/2023 

ИСКАНЕ 08 - 00 14761 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Х. К. Гарибян, относно: Предоставяне на информация, във връзка с мои лични данни разгласявани от С. Стойчева в молба с вх.№ 08-00-14742/04.12.23 

ПИТАНЕ 08 - 00 14752 / 06.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Строеж на джамия в кв."Победа" гр.Бургас
 

ПИСМО 08 - 00 14749 / 05.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Милен Балтов - Ректор на Бургаски свободен университет, относно: Възможност за финансиране на юбилейното XXV издание на организираната от Студентския съвет на Бургаския свободен университет конференция с международно участие "Студентско научно творчество" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 14743 / 04.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на настилката на паркинг, намиращ се на ул."Любен Каравелов" №12 в междублоковото пространство с ул."Левски"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14744 / 04.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Подмяна на улично осветление в кв.Сарафово
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14745 / 04.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Задължения на спортни клубове

ПИТАНЕ 08 - 00 14728 / 29.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: Проблеми със сметосъбирането в кв."Сарафово" 

ПИТАНЕ 08 - 00 14734 / 30.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Дейността на Дентален център 1 ЕООД
 

ПИСМО 08 - 00 14732 / 30.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от П. Синков - председател на Апелативен съд, гр. Бургас, относно: Нова процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Бургас с мандат 2024-2027 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

РЕШЕНИЕ №292 - МИ/29.11.2023 г. от ОИК

Публикувано от g.chanakova на

Решение № 292-МИ/29.11.2023 г. от ОИК, относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

ПИСМО 08 - 00 14726 / 29.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Христо Бозов -  Ректор на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” Бургас, относно: Намаление на местните данъци и такси за Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас 

ПИСМО 08 - 00 14725 / 29.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ИСКАНЕ 08 - 00 14716 / 27.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от З. Н. Атанасова - Председател на СНЦ "Анимал Хоуп България" - Бургас, относно: Предоставяне на терен за ползване и отглеждане на безстопанствените животни, за които организацията полага грижи към този момент 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 14718 / 28.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ, относно: Становища по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ 2024) 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ