Входящи писма

 

Общ брой входящи писма: 217

ПИСМО 08 - 00 14908 / 09.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. П. Велчев - Председател на "Военноинвалидите и военнопострадалите", относно: Сътрудничество с Община Бургас и Общински съвет - Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 14889 / 04.01.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Силвия Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ, относно: Обнародван Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 14875 / 02.01.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Тодор Иванов - общински съветник от ПП "Има такъв народ", относно: Предоставяне на информация за режим на платено паркиране - „Служебен абонамент“ и „Карта за паркинг автомат за собствени, наети или автомобили на лизинг“ 

ПИСМО 08 - 00 14868 / 28.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от СК "Акулите" - Я. Ангелов, КВС " Бургас" - М. Попов, СКП "Метропол" - П. Тограмаджиян, КВС "Нефтохимик" - К. Костадинов, относно: Безплатно ползване на басейн "Флора" от ПК "Бриз"
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 14865 / 21.12.2023 г.

Публикувано от d.bonchev на

от проф. д-р Христо Бозов -  Ректор на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” Бургас, относно: Писмо за подкрепа във връзка с процедура по акредитация на ново професионално направление
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 14860 / 20.12.2023 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Николай Желев – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Функциониране на Синя зона в гр.Бургас

ПИТАНЕ 08 - 00 14848 / 18.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на уличната и тротоарна настилка, намираща се на ул."Шейново" /в участъка от бул."Сан Стефано" до ул." Цар Самуил"/
 

ПИСМО 08 - 00 14831 / 15.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от гл.инсп.Желю Иванов- ЗНРНОД за Началник на Затвор Бургас, относно: Справка по молба на л.св. Р. С. Ц. с рег № М-6110/12.12.2023 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ИСКАНЕ 08 - 00 14830 / 15.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

за справка от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Справка за такса битови отпадъци
 

ПИСМО 08 - 00 14829 / 14.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Представител на Общински съвет - Бургас в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

УВЕДОМЛЕНИЕ 08 - 00 14826 / 14.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Станев - общински съветник, относно: Пряк конфликт на интереси и самоотвод за дискотиране и гласуване по докладна записка №08-00-14802

ПИСМО 08 - 00 14825 / 14.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Илиев - Началник Пето РУ ОД МВР Бургас, относно: Становище за разкриване на постоянен полицейски участък в кв.Сарафово 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ИСКАНЕ 08 - 00 14822 / 14.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от К. В. - състезател към ПК Черноморец Бургас - ветерани, относно: Финансова помощ за участие в Световно първенство 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 14814 / 12.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Т. Гечев - Управител на "Ен Ер Джи Софт" ЕООД, относно: Инвестиционно намерение за поставяне на зарядни станции за електромобили 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 14809 / 11.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: Забавяне на отговор по сигнал до Община Бургас
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14808 / 11.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: Множество сигнали във връзка с осигуряването на осветление на участък ул.Ангел Димитров от № 84 до № 94 
 

РАЗПОРЕЖДАНЕ 08 - 00 -14811 / 12.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Х. Колев - прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Бургас, относно: Правилник за изменение на Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на сдружения с нестопанска цел 

ИСКАНЕ 08 - 00 14784 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от представители на таксиметровия бранш, относно: Повишаване на минималната тарифа за таксиметров превоз на пътници в гр.Бургас за 2023 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 14781 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Чужди граждани с бежански статут
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14780 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Изпълнение на прието решение на Общински съвет-Бургас за изготвяне и публикуване на регистър на нежилищните обекти, собственост на Община Бургас, подлежащи на отдаване под наем
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14782 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: "Синя Зона" и "Зелена зона"
 

СИГНАЛ 08 - 00 14776 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Бургаско независимо женско дружество "Самосъзнание" - гр.Бургас, относно: Умишлено оставен да се руши паметник на културата - знаковата къща на Жени Патева 

ПИТАНЕ 08 - 00 14775 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно: Преустановени ремонтни дейности на концертна зала "Проф. Иван Вульпе" гр.Бургас, находяща се на ул. "Славянска" №64
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14770 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Парк на миниатюрите Европа
 

ПИТАНЕ 08 - 00 14772 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Коледни къщички и сергии, разположени на площад "Тройката"
 

ПИСМО 08 - 00 14769 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Петко Чобанов -  Президент на Бургаски свободен Университет, относно: Възможност за намаление на дължимите местните данъци и такси за БСУ 

ВЪЗЛАГАТЕЛЕН АКТ 08 - 00 14766 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Петрова - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Преписка №7703/2023г.

ВЪЗЛАГАТЕЛЕН АКТ 08 - 00 14767 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Петрова - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Преписка №7705/2023