ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ ДАТА 19.11.2019 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ ДАТА 19.11.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 12.11.2019 - 09:27
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 19.11.2019 година...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ ДАТА 19.11.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 19.11.2019 - 14:12
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 19.11.2019 година...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ ДАТА 19.11.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пет., 22.11.2019 - 16:24
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 2 от проведеното на 19.11.2019 година заседание ДНЕВЕН РЕД Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му...