ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ ДАТА 27.11.2019 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ ДАТА 27.11.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 21.11.2019 - 10:44
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.2, от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.11.2019 година (сряда)...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ ДАТА 27.11.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 27.11.2019 - 13:51
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.11.2019 година (сряда)...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ ДАТА 27.11.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 03.12.2019 - 09:59
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 3 от проведеното на 27.11.2019 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9317 Предложение от Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов...