ЗАСЕДАНИЕ №12 ОТ ДАТА 28.07.2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №12 ОТ ДАТА 28.07.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 23.07.2020 - 11:46
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.07.2020 година (вторник)...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №12 ОТ ДАТА 28.07.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 28.07.2020 - 16:18
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.07.2020 година (вторник)...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №12 ОТ ДАТА 28.07.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 04.08.2020 - 13:14
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 12 от проведеното на 28.07.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10388 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки...