ЗАСЕДАНИЕ №13 ОТ ДАТА 29.09.2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №13 ОТ ДАТА 29.09.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 23.09.2020 - 14:01
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.09.2020 година (вторник)...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №13 ОТ ДАТА 29.09.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 30.09.2020 - 10:14
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.09.2020 година (вторник)...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №13 ОТ ДАТА 29.09.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 06.10.2020 - 16:16
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 13 от проведеното на 29.09.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10480 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет –...