ЗАСЕДАНИЕ №15 ОТ ДАТА 27.10.2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №15 ОТ ДАТА 27.10.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 22.10.2020 - 13:07
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.10.2020 година (вторник)...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №15 ОТ ДАТА 27.10.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 27.10.2020 - 16:00
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.10.2020 година (вторник)...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №15 ОТ ДАТА 27.10.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 02.11.2020 - 15:46
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 15 от проведеното на 27.10.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10686 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на...