ЗАСЕДАНИЕ №18 ОТ ДАТА 21.12.2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №18 ОТ ДАТА 21.12.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 17.12.2020 - 14:38
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 21.12.2020...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №18 ОТ ДАТА 21.12.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 21.12.2020 - 16:46
СЪДЪРЖАНИЕ
На 21.12.2020 год. (понеделник) от 10:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.39а, ал.1 от Правилник за организацията и...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №18 ОТ ДАТА 21.12.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 29.12.2020 - 16:58
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 21.12.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10962 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с...