ЗАСЕДАНИЕ №19 ОТ ДАТА 26.01.2021 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №19 ОТ ДАТА 26.01.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 21.01.2021 - 16:02
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.01.2021...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №19 ОТ ДАТА 26.01.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 26.01.2021 - 15:17
СЪДЪРЖАНИЕ
На 26.01.2021 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.39а, ал.1 от Правилник за организацията и...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №19 ОТ ДАТА 26.01.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 01.02.2021 - 14:58
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 26.01.2021 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-11089 Декларация от Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински...