ЗАСЕДАНИЕ №20 ОТ ДАТА 23.02.2021 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №20 ОТ ДАТА 23.02.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 18.02.2021 - 15:29
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 23.02.2021...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №20 ОТ ДАТА 23.02.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 24.02.2021 - 09:19
СЪДЪРЖАНИЕ
На 23.02.2021 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.39а, ал.1 от Правилник за организацията и...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №20 ОТ ДАТА 23.02.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 02.03.2021 - 17:12
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-11162 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас...