ЗАСЕДАНИЕ №21 ОТ ДАТА 14.04.2021 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №21 ОТ ДАТА 14.04.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 08.04.2021 - 17:12
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №21 ОТ ДАТА 14.04.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 14.04.2021 - 15:47
СЪДЪРЖАНИЕ
На 14.04.2021 год. (сряда) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.39а, ал.1 от Правилник за организацията и...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №21 ОТ ДАТА 14.04.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 21.04.2021 - 15:18
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 14.04.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-11332 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за...