ЗАСЕДАНИЕ №22 ОТ ДАТА 26.05.2021 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №22 ОТ ДАТА 26.05.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 20.05.2021 - 15:37
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.05.2021...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №22 ОТ ДАТА 26.05.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 27.05.2021 - 09:41
СЪДЪРЖАНИЕ
На 26.05.2021 год. (сряда) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №22 ОТ ДАТА 26.05.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 01.06.2021 - 15:36
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 22 от проведеното на 26.05.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-11457 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на...