ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 27.07.2021 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 27.07.2021 ГОДИНА

Деан Бончев на Четв., 22.07.2021 - 12:12
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 27.07.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 27.07.2021 - 14:20
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 27.07.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пет., 30.07.2021 - 15:38
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 24 от проведеното на 27.07.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-11756 Докладна записка от Йорданка Бенова-Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед...