ЗАСЕДАНИЕ №25 ОТ ДАТА 28.09.2021 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №25 ОТ ДАТА 28.09.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 23.09.2021 - 12:40
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПETOTO ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №25 ОТ ДАТА 28.09.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 29.09.2021 - 10:07
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПETOTO ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №25 ОТ ДАТА 28.09.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 05.10.2021 - 16:52
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 25 от проведеното на 28.09.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-11787 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за...