ЗАСЕДАНИЕ №26 ОТ ДАТА 26.10.2021 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №26 ОТ ДАТА 26.10.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пет., 22.10.2021 - 09:09
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ШЕСTOTO ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №26 ОТ ДАТА 26.10.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 26.10.2021 - 15:10
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ШЕСTOTO ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №26 ОТ ДАТА 26.10.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 01.11.2021 - 11:49
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 26 от проведеното на 26.10.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12023 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно...