ЗАСЕДАНИЕ №27 ОТ ДАТА 03.11.2021 ГОДИНА (ИЗВЪНРЕДНО)

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №27 ОТ ДАТА 03.11.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 03.11.2021 - 09:59
СЪДЪРЖАНИЕ
На 03.11.2021 год. (сряда) от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39а, ал. 1 от Правилник...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №27 ОТ ДАТА 03.11.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 03.11.2021 - 14:49
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 27 от проведеното на 03.11.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД Точка единствена ОбС 08-00-12103 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински...