ЗАСЕДАНИЕ №30 ОТ ДАТА 20.12.2021 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №30 ОТ ДАТА 20.12.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 16.12.2021 - 15:20
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 20.12.2021 година (понеделник)...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №30 ОТ ДАТА 20.12.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 21.12.2021 - 08:59
СЪДЪРЖАНИЕ
На 20.12.2021 год. (понеделник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №30 ОТ ДАТА 20.12.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 23.12.2021 - 16:39
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 30 от проведеното на 20.12.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12244 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на...