ЗАСЕДАНИЕ №32 ОТ ДАТА 15.02.2022 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №32 ОТ ДАТА 15.02.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 09.02.2022 - 08:43
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №32 ОТ ДАТА 15.02.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 15.02.2022 - 11:43
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На 15.02.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №32 ОТ ДАТА 15.02.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 21.02.2022 - 13:48
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 32 от проведеното на 15.02.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД Ново обсъждане на Решение по т.1 от Протокол № 31/25.01.2022 г., върнато със Заповед №РД-09-3...