ЗАСЕДАНИЕ №33 ОТ ДАТА 22.02.2022 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №33 ОТ ДАТА 22.02.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 17.02.2022 - 15:32
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 22.02.2022...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №33 ОТ ДАТА 22.02.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 22.02.2022 - 15:37
СЪДЪРЖАНИЕ
На 22.02.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №33 ОТ ДАТА 22.02.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 01.03.2022 - 15:39
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 33 от проведеното на 22.02.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12512 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане...