ЗАСЕДАНИЕ №36 ОТ ДАТА 07.04.2022 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №36 ОТ ДАТА 07.04.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 04.04.2022 - 11:57
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 07.04.2022 година...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №36 ОТ ДАТА 07.04.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пет., 08.04.2022 - 10:16
СЪДЪРЖАНИЕ
На 07.04.2022 год. (четвъртък) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №36 ОТ ДАТА 07.04.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 14.04.2022 - 16:38
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 36 от проведеното на 07.04.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12637 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси и икономика“, относно: Определяне...