ЗАСЕДАНИЕ №37 ОТ ДАТА 17.05.2022 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №37 ОТ ДАТА 17.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 12.05.2022 - 16:33
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12798 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №37 ОТ ДАТА 17.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 17.05.2022 - 13:41
СЪДЪРЖАНИЕ
На 17.05.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №37 ОТ ДАТА 17.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 23.05.2022 - 16:10
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 37 от проведеното на 17.05.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12829 Предложение от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници от ПП...