ЗАСЕДАНИЕ №38 ОТ ДАТА 30.05.2022 ГОДИНА (ИЗВЪНРЕДНО)

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №38 ОТ ДАТА 30.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 30.05.2022 - 17:03
СЪДЪРЖАНИЕ
На 30.05.2022 год. (понеделник) от 16:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39, ал.2 от Правилник за организацията...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №38 ОТ ДАТА 30.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 01.06.2022 - 12:30
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 38 от проведеното на 30.05.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД Точка единствена ОбС 08-00-12853 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно...