ЗАСЕДАНИЕ №40 ОТ ДАТА 26.07.2022 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №40 ОТ ДАТА 26.07.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 21.07.2022 - 14:53
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.07.2022 година (вторник) от...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №40 ОТ ДАТА 26.07.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 26.07.2022 - 11:40
СЪДЪРЖАНИЕ
На 26.07.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №40 ОТ ДАТА 26.07.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 28.07.2022 - 14:33
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 40 от проведеното на 26.07.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-13055 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки...