ЗАСЕДАНИЕ №42 ОТ ДАТА 12.10.2022 ГОДИНА (ИЗВЪНРЕДНО)

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №42 ОТ ДАТА 12.10.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 13.10.2022 - 08:51
СЪДЪРЖАНИЕ
На 12.10.2022 год. (сряда) от 16:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №42 ОТ ДАТА 12.10.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 13.10.2022 - 13:28
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 42 от проведеното на 12.10.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД Точка единствена: ОбС 08-00-13270 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно...