ЗАСЕДАНИЕ №43 ОТ ДАТА 27.10.2022 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №43 ОТ ДАТА 27.10.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 20.10.2022 - 13:09
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.10.2022 година...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №43 ОТ ДАТА 27.10.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 27.10.2022 - 11:49
СЪДЪРЖАНИЕ
На 27.10.2022 год. (четвъртък) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №43 ОТ ДАТА 27.10.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 01.11.2022 - 13:53
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 43 от проведеното на 27.10.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-13302 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Наредба...