ЗАСЕДАНИЕ №46 ОТ ДАТА 20.12.2022 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №46 ОТ ДАТА 20.12.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 15.12.2022 - 15:09
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 20.12.2022 година...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №46 ОТ ДАТА 20.12.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 21.12.2022 - 10:37
СЪДЪРЖАНИЕ
На 20.12.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №46 ОТ ДАТА 20.12.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 29.12.2022 - 14:07
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...