ЗАСЕДАНИЕ №48 ОТ ДАТА 13.02.2023 ГОДИНА (ИЗВЪНРЕДНО)

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №48 ОТ ДАТА 13.02.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 13.02.2023 - 15:06
СЪДЪРЖАНИЕ
На 13.02.2023 год. (понеделник) от 11:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №48 ОТ ДАТА 13.02.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 15.02.2023 - 09:56
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се...