ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 27.02.2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 27.02.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 19.02.2020 - 08:55
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.02.2020 година (четвъртък)...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 27.02.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 27.02.2020 - 15:35
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.02.2020 година (четвъртък)...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 27.02.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 05.03.2020 - 11:24
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 7 от проведеното на 27.02.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9727 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на...