ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 31.03.2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 31.03.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 24.03.2020 - 13:26
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.03.2020 година (вторник)...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 31.03.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 31.03.2020 - 18:21
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.03.2020 година (вторник)...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 31.03.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 06.04.2020 - 17:23
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 8 от проведеното на 31.03.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9939 Декларация от общинските съветници на БСП ОбС 08-00-9937 Докладна записка от Димитър Николов...