ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 28.04.2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 28.04.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 21.04.2020 - 15:05
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.04.2020 година (вторник)...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 28.04.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 28.04.2020 - 16:19
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.04.2020 година (вторник)...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 28.04.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 05.05.2020 - 16:49
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 9 и № 9а от проведеното на 28.04.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10034 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас...