ЗАСЕДАНИЕ №10 ОТ ДАТА 27.05.2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №10 ОТ ДАТА 27.05.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 21.05.2020 - 10:53
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.05.2020 година (сряда)...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №10 ОТ ДАТА 27.05.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 27.05.2020 - 16:40
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.05.2020 година (сряда)...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №10 ОТ ДАТА 27.05.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 03.06.2020 - 16:26
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 10 от проведеното на 27.05.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10108 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на...